X

村佬越南语学习“菜”地

发表于: 2011-06-16 09:10 65543人阅读 72人回复 只看楼主 | 第4页 | 最后一页
  ◎鹬蚌相争,渔翁得利
  ◎Duật bạng tương tranh,ngư ông đắc lợi
  ( Trai cò quặp nhau,ngư ông được lợi ;đục nước béo cò.( Do tích:con trai đang nằm phơi
  nắng ,thì bị con cò nhìn thấy.Cò liền xông đến mổ vào bụng trai.Trai liền khép miệng lại.
  Mỏ cò mắc trong đó.Hai bên cứ thế giằng nhau.Có ông đánh cá đi qua,chộp được luôn cả
  cò lẫn trai )
   
  ◎国以民为本,民以食为先
  ◎Quốc dĩ dân vi bản,dân dĩ thực vi tiên
  ( Nước lấy dân làm gốc.Dân lấy vật chất nuôi thân làm đầu ( trước hết ) .)
   
  ◎扑朔迷离
  ◎Phốc sóc mê li
  ( Hết sức phức tạp,khó phân biệt nổi.Rối như tơ vò. ( Do tích : Bình thường ,thỏ đực có đặc
  diểm là chân thì khua loạn lên,còn thỏ cái mắt thì lim dim.nhưng khi chúng chạy thì khó phân
   biệt nổi đâu là thỏ đực đâu là thỏ cai ). )
   
  ◎平安就是福
  ◎Bình an tựu thị phúc
  ( Có được sự bình yên là hạnh phúc lắm rồi )
   
  ◎物以类聚
  ◎Vật dĩ loại tụ
  ( Vật họp theo loài ; bọn xấu thường tụ với nhau )
   

  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 46楼 2011-10-31 17:40
  引用回复
  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 47楼 2011-10-31 17:43
  引用回复
  宁在直中取,不向曲中求
  ☆Ninh tại trực trung thủ,bất hướng khúc trung câu
  -Thà lấy cái thẳng ,không cầu cái cong .Thà có được bằng con đường chính đáng,còn hơn có được bằng thủ đoạn bất
  chính .
   
  三折肱知为良医
  ☆Tam chiết quăng tri vi lương y
  -Gẫy tay ba lần biết làm thầy thuốc .Mắc bệnh lâu ngày có thể trở thành thầy thuốc .Người đã trải qua nhiều lần một
  sự việc nào đó ,tự mình sẽ tích luỹ được kinh nghiệm giải quyết .Đứt tay hay thuốc .
   
  骚人墨客
  ☆Tao nhân mặc khách
  -Người tao nhã khách mực bút ( văn chương )
   
  家不露是好家
  ☆Gia bất lộ thị hảo gia
  -Nhà không lộ chuyện là nhà hay .Chuyện nội bộ không để lộ cho bên ngoài hay biết .Đóng cửa trong nhà bảo nhau.
   
  男儿非无泪,不因别离流
  ☆Nam nhi phi vô lệ ,bất nhân biệt li lưu
  -Nam nhi có nước mắt ,chẳng khóc lúc biệt li. Khi biệt li nam nhi phải tỏ ra cứng rắn ,không nên uỷ mị rơi lệ .
   


  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 48楼 2012-03-18 09:15
  引用回复

  北海通

  精华9
  引用第44楼村佬阿大于2011-10-22 08:35发表的 :

  很久不见他了,谢谢斑竹还记得他,啥时候见他时会转达你的问候!  
   

  阿大,你怎么还没帮我转达啊。。。。。
  离线
  楼主村佬阿大抱歉!俺忘了~O(∩_∩)O~

  老北海

  精华1
  ◎菽水承欢
  ☆Thúc thuỷ thừa hoan. Dùng đậu và nước để phụng dưỡng cha mẹ,làm cho cha mẹ hui mừng ;con tuy nghèo nhưng rất có hiếu với cha mẹ.

   
  ◎天长地久
  ☆Thiên trường địa cửu.Lâu dài,muôn thuở như đất trời.

   
  ◎识得称时没肉买卖
  ☆Thức đắc xứng thời một nhục mại.Biết cân mà không có thịt để bán.Có khả năng mà không có chỗ sử dụng.Đôi khi thay bằng câu :' Có thịt không biết cân,biết cân không có thịt để bán".

   
   
  ◎矢在弦上,不得不发
  ☆Thỉ tại huỳen thượng,bất đắc bất phát.Cung đã dương tên,không thể không bắn.Sự việc đã đến nước không thể không làm.Đâm lao phải theo lao.

   
  ◎香饵之下,必有死鱼
  ☆Hương nhị chi hạ,tắt hữu tử ngư .Mồi câu thơm ắt có cá chết .Có mối lợi hấp dẫn đêm ra nhử,ắt sẽ có người bị mắc

   lừa mà thiệt hại.Mật ngọt chết ruồi .  
     老北海

  精华1
  ◎空头支票
  ☆Không đầu chi phiếu.Hứa suông .Trăm voi không được bát nước sáo .

   
   
  ◎求同存异
  ☆Cầu đồng tồn dị. Tìm lấy cái chung,gác lại những bất đồng nhỏ .

   
   
  ◎偷工减料
  ☆Thâu công giảm liệu.Ăn cắp công,bớt xén nguyên liệu.Ăn bớt ăn xén

   
   
  ◎缘木求鱼
  ☆Duyên một cầu ngư .Trèo lên cây để tìm cá ;việc làm vô ích không thể thực hiện được .Đơm cá ngọn tre.Mượn lược

   thầy tu.
   
  ◎从来好事多风险,自古瓜儿苦后甜
  ☆Tòng lai hảo sự đa phong hiểm,tự cổ qua nhi khổ hậu điềm .Xưa nay làm việc tốt thường gặp trắc trở .Sự việc tốt

   xưa nay luôn gặp nhiều khó khăn trắc trở .Từ trước đến nay khổ trước sướng sau là lẽ thường .
   

  刚到北海

  跟着学习之
  染缸里拉不出白布来
  ◎Nhiễm cang lí lạp bất xuất bạch bố lai-Tấm vải lấy từ trong nồi nhuộm ra thì không
   thể là trắng được ;ở mồi trường xấu thì sẽ chịu ảnh hưởng xấu .Gần mực thì đen.
   
   
  养子不教父之过,训导不严师之惰
  ◎Dưỡng tử bất giáo phụ chi quá ,huấn đạo bất nghiêm sư chi đoạ.-Nuôi con không dạy
  là lỗi của người cha,dạy trò không nghiêm là lỗi ông thầy .
   
  一个妇女一面锣,三个妇女半台戏
  ◎Nhất cá phụ nữ nhất diện la,tam cá phụ nữ bán đài hí .-Một phụ nữ một cái thanh la,ba
  phụ nữ nửa hí trường .Mấy bà mấy cô mà ngồi với nhau thì chuyện trò vui vẻ,cười nói náo
   nhiệt như một cái chợ.
   
  营私舞弊
  ◎Dinh tư vũ tệ.-Vì mưu lợi nên làm liều
   
  再大的蓑衣都在雨笠下
  ◎Tái đại đích soa y đô tại vũ lạp hạ.-Áo tơi rộng mấy cũng ở dưới nón lá.Không sao thay đổi
  được địa vị ,cứ phải ở dưới quyền người khác .

  老北海

  精华1
  ◎尽人事,听天命
  ◎Tận nhân sự,thính thiên mệnh.
  -Cứ làm hết sức ,còn tuỳ mệnh trời.Cố gắng hết sức mình,dù có thất bại cũng không ân hận.
   
  ◎人随王法,草随风
  ◎Nhân tuỳ vương pháp thảo tuỳ phong
  -Người theo phép vua,cỏ ngả theo gió .Người ta phải tuân theo pháp luật.
   
  ◎武官会杀,文官会刮
  ◎Võ quan hội sát,văn quanhội quát.
  -Quan võ giết người ,quan văn vơ của .Quan lại trong xã hội cũ kẻ nào cũng tàn bạo,vơ vét của
  cải của  dân chúng . 
   
  ◎一路荣华到白头
  ◎Nhất lộ vinh hoa đáo bạch đầu
  -Thẳng đường vinh hoa đến bạc đầu.Cuộc đời may mắn,hiển đạt đến già .
   
  ◎内忧外患
  ◎Nội ưu ngoại hoạn
  -Nỗi lo thù trong giặc ngoại.
   

  ╭★越文★╮◆◆╭★学习★╮
  ╰★练字★╯★★╰★园地★╯ 

   
  ◎淡薄以明志
  -Đạm bạc dĩ minh chí:-Dụng cách đạm bạc để tỏ chí mình.
   
  ◎放个屁,就知道要拉什么屎
  -Phóng cá tí,tựu tri đạo yếu lạp thập ma thỉ: -Đánh cái rắm thì biết sắp ỉa
   ra thứ gì.Vừa mở miệng nói ,biết ngay dụng ý xấu xa.
   
  ◎佛门弟子
  -Phật môn đệ tử :-Những người tin theo đạo phật.
   
  ◎刚闭自用
  -Cương bức tự dụng:-Khư khư bảo thủ,Khăng khăng một mực.
   
  ◎弄巧成拙
  -Lộng xảo thành chuyến: -Vốn là muốn làm cho khéo hoá ra thành vụng.
   

  ◎生看衣衫熟看人
  -Sinh khán y sam thục khán nhân: Người lạ nhìn quần áo ,người quen xét tính tình.
  Người mới gặp thì xét đoánqua y phục,người quen biết thì xét đoán qua tính nết.Quen
  sợ dạ,lạ sợ áo .
   
  ◎弦外之音
  -Huyền ngoại chi âm : Âm thanh ở ngoài dây đàn .Ý nằm ngoài lời,thâm ý,ý tại ngôn

   ngoại.
   
  ◎宁舍千金献真佛,不拔一毛插猪身
  -Ninh xả thiên kim hiến chân phật,bất bạt nhất mao sáp trư thân:Thà hiến ngàn vàng cho

   phật,không chi một hào cho lợn.Chỗ đáng tiêu tiền dù tốn mấy cũng tiêu,chỗ không đáng
  tiêu thì quyết không chi. 
   
  ◎叫化子拨算盘,穷有穷打算
  -Khiếu hoá tử bat toán bàn,cùng hữu cùng đả toán:Ăn mày gảy bàn tính ,người nghèo có

  tính  đoán của người nghèo.Dù nghèo khổ cũng phải có kế hoạch mưu sinh.
   
  ◎公平正直
  -Công bình chính trực: Công bằng ngay thẳng,không thiên vị,giữ lẽ công bằng .

   


  楚国亡猿祸延林木
  ♡-Sở quốc vong viên hoạ diên lâm mộc:-Nước Sở mất vượn hoạ lây đến cây rừng.Một người

  làm bậy cả bầy mắc hoạ.Một người làm bậy cả họ mất nhờ .
   
  垂涎三尺
  ♡-Thuỳ diên tam xích:-Nước dãi nhỏ kéo dài ba thước.Thèm nhỏ dãi.thèm chảy nước miếng.

   
  大智若愚
  ♡-Đại trí nhược ngu:-Người có tài thường trầm tĩnh,khiêm tốn nên trông bề ngoài có vẻ đần

   độn.Người tài,vẻ ngoài đần độn.
   
  千钱买邻,八百买舍
  ♡-Thiên tiền mãi lân,bát bách mãi xá: Ngàn đồng mua láng giềng,tám trăm mua nhà ở .Láng

   giềng tử tế là rất quan trọng.Bán anh em xa,mua láng giềng gần.
   
  天下衙门朝南开,有理无钱莫进来
  ♡-Thiên hạ nha môn triều nam khai,hữu lý vô tiền mạc tiến lai :-Cửa công trên đời đều hướng

  nam,có lý không tiền chớ bước vào.Thời trước cửa công đường thường là hướng nam vì có
  được coi là hướng tốt nhất.Câu trên ngụ ý:các vị quan đều muốn moi tiền của dân,muốn kiện
  tụng phải có tiền lo lót.

  ◎用人不疑,疑人不用
  ♡-Dung nhân bất nghi,nghi nhân bất dụng:Đã dùng người phải tin,không tin thì

  không dùng.
   
  ◎欲擒故纵
  ♡-Dục cầm cố túng: Muốn bắt nên cố ý thả;cố ý buông lỏng để khống chế chặt hơn.
  Lạt mềm buộc chặt.
   
  ◎贼咬一口,入骨三分
  ♡-Tặc giảo nhất khẩu,nhập cốt tam phân:Giặc cắn một miếng ,ngập xương ba phân.
  Bọn trộm cướp mà vu khống cho ai thì là cái hoạ lớn cho người đó.
   
  ◎争风吃醋
  ♡-Tranh phong ngật thố:Tranh gió uống giấm.Tranh đoạt tình nhân.Vì theo đuổi mục tiêu
  giống nhau mà đôi bên gang ghét,giành giật lẫn nhau.Phần nhiều chỉ quan hệ nam nữ .
   
  ◎苦尽甘来
  ♡-Khổ tận cam lai:Hết đắng đến ngọt;hết khổ đến sướng .
   

  百尺竿头,更进一步
  ♡-Bách xích can đầu,cánh tiến nhất bộ:Đã giỏi càng cố giỏi hơn nữa.Đã bước tới đỉnh cao
  lại càng bước thêm bước nữa.
   
  久旱逢甘雨,他乡遇故知
  ♡-Cửu hạn phùng cam vũ,tha hương ngộ cố chi:Nắng hạn gặp mưa rào,que người gặp bạn
   cũ.Khát vọng được thoả mãn.buồn ngủ gặp chiếu manh.
   
  人生一世,草木一秋
  ♡-Nhân sinh nhất thế,thảo mộc nhất thu:Người ta chỉ có thể sống một đời,cỏ thì chỉ có thể
  mọc một năm;cuộc đời con người là rất quý.
   
  树老根多,人老话多
  ♡-Thụ lão căn đa,nhân lão thoại đa:Cây già nhều rễ,người già lắm lời .Người già thường lắm lời
  quở trách.
   
  一路顺风
  ♡-Nhất lộ thuận phong:(suốt chặng đường)thuận buồm xuôi gió.
   

  红颜薄命
  ♡-Hồng nhan bạc mệnh:Người phụ nữ đẹp có nhan sắc thường gặp số phận rủi ro.Hồng nhan

  bạc phận.
   
  老天爷不睁眼
  ♡-Lão thiên gia bất tranh nhãn: Ông trời không mở mắt .Lời thốt ra khi bị đối xử bất công.

  Trời không có mắt .
   
  冤家路窄
  ♡-Oan gia lộ trách:Kẻ thù gặp nhau vì đường hẹp .Không muốn gặp nhau,song đôi bên vẫn cứ

   chạm trán luôn vì khó tránh.
   
  映雪读书
  ♡-Ánh tuyết độc thư:Dùng ánh sáng của tuyết để đọc sách.Hình dung học trò nghèo không tiền

   mua dầu đèn phải nhờ ánh trăng chiếu trên tuyết hắt vào để đọc sách.Tinh thần ham học của học
   trò nghèo .Thành ngữ lấy từ tích Tôn Khang đời Tấn nghèo không có tiền mua dầu phải mượn
  ánh sáng của tuyết để học.
   
  邪不能胜正
  ♡-Tà bất năng thắng chính:Gian tà không thể thắng chính nghĩa.


  描述
  快速回复

   [完成后可按 Ctrl+Enter 发布]恢复刚才写的帖子
   你需要登录后才可以回贴 | 点这里注册
   商情广告
   牵手人生婚介

   牵手人生婚介-->告别虚假婚托,走进真正完美&健康的美好姻缘。

   18777968058 苏老师
   好儿郎潜能早教私塾学堂

   潜能早教训练记忆高效学习。 学用经典一对一教多语种学。 德智体美琴棋书画游学自然。QQ:40173649

   13977928888
   德创物流

   高端管理系统,专业规范流程

   电话:18077952077
   『1886私人摄影』

   『1886私人摄影』限量版外景婚纱专属定制强势来袭!让你一生一次的婚纱拍摄过程成为您爱的旅途!电话:15278914886;QQ:1213203842

   15278914886
   博瑞生活代理服务公司

   专业帮忙办事--大事小事偷懒事,难事丑事棘手事。您花钱,我们帮你办。

   0779-3033215
   北海市菜园里辅导学校

   学校荟萃了部分从事教学多年、经验丰富的优秀老师。 面授教学与远程教学为一体的教育培训基地。

   电话:0779-3033720
   北海市少年儿童故事大赛

   北海市少年儿童故事大赛开始报名啦! 电话:13977956775 0779-2652985

   0779-2652985
   北海市中心血站

   无偿献血,免费用血!血费报销咨询电话:3909616   北海市中心血站网址: bhzxxz.com

   电话:3909616
   玉林师范学院

   2013年成人高等教育招生,学习时间短,学费低,国家承认学历,可办教师资格证等。

   13607792093  曾老师
   中国藏茶藏金阁

   主营藏茶系列产品,冬虫夏草、青稞酒、青稞饼等。藏茶具有降血脂、血压功效,乃送礼佳品。

   0779-3831366

   村佬阿大楼主

   北海通

   主贴精华 21

   了解北海365

   本站内容为用户上传,相应法律责任由用户自行承担;本站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!