X

村佬越南语学习“菜”地

发表于: 2011-06-16 09:10 65541人阅读 72人回复 只看楼主 | 第1页 | 最后一页
  学而不厌 , 诲人不倦( 孔子)
  ◎Học nhi bất yếm,hối nhân bất quyện ( Khổng Tử )
  (Học không biết chán ,dạy người không biết mệt )
   
   
  好茶不怕细品,好事不怕细论
  ◎Hảo trà bất phạ tế phẩm,hao sự bất phạ tế luận
  (Trà ngon không sợ lời bình phẩm tinh tế,việc tốt không sợ sự luận xét kỹ càng )
   
   
  喝了人家酒,跟着人家走
  ◎Hát liễu nhân gia tửu ,căn trước nhân gia tẩu
  (Uống rượu của người khác thì phải đi theo người khác ;há miệng mắc quai )
   
   
  没有梧桐树,引不出凤凰来
  ◎Một hữu ngô đồng thụ,dẫn bất xuất phượg hoàng lai
  (Không có cây ngô đồng,chẳng dụ được phượng hoàng bay đến .Điều kiện gia
   đình ,gia cảnh không thuận lợi ,nên không tìm được nàng dâu ngoan )
   
   
  宁进一寸死,勿退一尺生
  ◎Ninh tiến nhất thốn tử ,vô thoái nhất xích sinh
  (Thà tiến một tấc mà chết ,hơn lùi một thước để sống .Cường điệu tinh thần phấn đấu
  vươn lên.không chịu lạc hậu so vớimọi người .Thà chết thẳng chứ không sống quỳ ) 
  全部评论: 最赞|最新

  北海通

  呵呵呵,坐个沙发先
  离线
  楼主村佬阿大恭喜你!

  北海市民

  精华1
  好茶不怕细品Trà ngon không sợ lời bình phẩm tinh tế...
  好像这里的品不是“品评”之意吧?
  离线
  楼主村佬阿大兄弟有更好的见解,请不吝赐教!
  树欲静而风不止
  ◎Thụ dục tịnh nhi phong bất chỉ
  (Cây muốn đứng yên mà gió cứ thổi (bắt cây phải lây động); Ý chí của con
   người luôn bị chi phối bởi hiện thực khách quan của sự vật.Cây muốn lặng
   nhưng gió chẳng dừng.)
   
   
  同舟共济
  ◎Đồng châu cộng tế
  (Cùng ngồi một thuyền qua sông.*1-Cùng chung một cảnh ngộ khó khăn
  *-2.Cùng giúp nhau vượt qua hoạn nạn .Cùng hội cùng thuyền )
   
   
   
  万丈高楼平地起
  ◎Vạn trượng cao lâu bình địa khởi
  (Nhà cao vạn trượng được làm trên mảnh đất bằng ;từ thấp đến cao .
  Từng bước .)
   
   
  当家才知柴米价,养子方晓父娘恩
  ◎Đưong gia tài tri sài mễ giá ,Dưỡng tử phương hiểu phụ nương ân
  (Lo việc gia đình mới biết giá gạo củi,nuôi con mới biết công cha mẹ.
  Trải qua một việc làm nào đó mới biết khó khăn của nó.)
   
   
  老马识途
  ◎Lão mã thức đồ
  (Ngựa già thuộc đường;thuộc đường xá .)   
   


  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 4楼 2011-06-17 08:53
  引用回复
  家有一老,黄金活宝
  ◎Gia hữu nhất lão ,hoàng kim hoạt bảo
  (Có người già là có vàng trong nhà .Nhà có người cao tuổi là vô cùng
  quý giá ,vì người cao tuổi ngụ ý :người dày dạn kinh nghiệm,từng trải,
  có thể hướng dẫn , chỉ bảo mọi điều hay lẽ phải .)
   
   
   
  家有一老,犹如一宝
  ◎Gia hữu nhát lão ,do như nhát bảo
  ( Nhà có người già như là bảo bối ( chỉ bảo,giúp đỡ ,trông nom công việc )
   
   
   
  宁拆十座庙,不破一门婚
  ◎Ninh sách thập toạ miếu ,bất phá nhất môn hôn
  (Thà dỡ 10 toà miếu ,không phá một đám cưới .hôn nhân là đại sự của cả đời
   người ,chỉ nên vun đắp ,không được phá đám )
   
   
   
   
  国家兴亡,匹夫有责
  ◎Quốc gia hưng vong,thất phu hữu trách
  ( Nước thình hay mất , trách nhiệm thuộc về người dân đen .Mọi người chịu
  trách nhiệm về vận mệng của đất nước .)
   
   
   
  别人求我三春雨,我求别人六月露
  ◎Biệt nhân cầu ngã tam xuân vũ ,ngã cầu biệt nhân lục nguyệt lộ
  (Kẻ khác cầu ta cho mưa mùa xuân ,ta cầu người khác cho sương tháng sáu .
  Người khác nhờ ta thì dễ ,ta đi nhờ người khác thì khó .Người xin ta nước
  mùa mưa ,Ta cầu người,tuyết giữa trưa oi nồng ) 
    
   
   
  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 5楼 2011-06-18 08:37
  引用回复

  北海市民

  精华1
  呵呵!~指教不敢当;只是愚以为“好茶不怕细品”之“品”,是靠味蕾+喉咙的吧?毕竟喝下肚去、慢慢回味才知茶之真实滋味呀!~而Trà ngon không sợ lời bình phẩm tinh tế,这里的“品”却是“评论”之意了;当然,喝完之后再发表几句高论也是可以的......
  离线
  楼主村佬阿大“品评”与“品茶”是两个不同的概念。受益匪浅谢谢你!
  得寸进尺
  ◎Đắc thốn tiến xích
  (Được một tấc rồi lại muốn một méy;được voi đòi tiên .Được đằng chân
   lẫn đằng đầu .Lòng tham không đấy )
   
  狗坐轿子,不识抬举
  ◎Cẩu toạ kiệu tử ,bất thức đài cử
  ( Chó ngồi kiệu ,không biết được nâng đỡ .Ưu đãi cho người nào đó mà y
  không biết ơn nghĩa.Chê kẻ vô ơn bạc nghĩa ) 
    
   
  人少畜生多
  ◎Nhân thiểu súc sinh đa
  (Người ít súc vật thì nhiều .Người tốt thì ít ,kẻ xấu thì nhiều )
   
   
  舞文弄墨
  ◎Vũ văn lộng mặc
  (Múa may với câu chữ .Làm xiếc câu chữ )
   
   
  颠倒黑白
  ◎Điên đảo hắc bạch
  ( Đổi trắng thay đen )  
     
   

  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 7楼 2011-06-20 09:36
  引用回复
  八仙过海,各显神通
  ◎Bát tiên quá hai hải,các hiển thần thông
  (Trổ hết tài năng đua tài .Ví như ,tám vị tiên trong thần thoạiĐạo
   giáo,khi vượt biển,ai cũng cố trổ hết phép thần của mình .Đó là
  :Hán Chung Li ,Trương Qủa Lão ,Lã Động Tân ,Lý Thiết Quải ,Hàn
   Tương Tử ,Tào Quốc Cữu ,Lam Thái Hoà ,Hà Tiên Cô ,Trăm hoa
  đua nở ,Trăm nhà đua tiếng )
   
   
  不做亏心事,不怕鬼敲门
  ◎Bất tác khuy tâm sự ,bất phạ quỷ khiếu môn
  (Không làm việc gì táng tận lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa ;
  cây ngay không sợ chết đứng )
   
   
  吃得苦中苦,方为人上人
  ◎Ngật đắc khổ trung khổ ,phương vi nhân thượng nhân
  ( Chịu được cực khổ mới hơn người )
   
   
  打破沙锅问到底
  ◎Đả phá sa oa vấn đáo để
  ( Hỏi đến ngành đến ngọn.Hỏi đến đầu đến đũa . )
   
   
  恩将仇报
  ◎Ân tương thù  báo
  ( Làm ơn nên oán. Ăn vàng trả cám . )
   
   

  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 8楼 2011-06-21 09:12
  引用回复

  北海市民

  精华1
  有空都坚持来捧阿大的场!!
   
  读书百遍,其意自见
  ◎Độc thư bách biến ,kỳ ý tự kiến
  (Đọc sách trăm lần thì ý nghĩa của nó có thể tự mình thấy được )
   
   
  耳听为虚,眼见为实
  ◎Nhĩ thính vi hư ,nhãn kiến vi thực
  (Tai nghe là hư ,mắt thấy là thực )
   
   
  没有过不去的火焰山
  ◎Một hữu quá bất khứ đích Hoả Diệm Sơn
  ( Không có Hoả Diệm Sơn nào không qua được ; vượt qua mọi
   khó khăn. (Do tích:Đường tăng trên đường đi Tây Thiên thỉnh
  kinh,phải qua Hoả Diệm Sơn.Hoả Diệm Sơn phun lửa nóng suốt
   ngày đêm,làm Đường Tăng không tài nào qua nổi .Cuối cùng
  nhờ có phép thần thông của Tôn Ngô Không quạt tắt lửa ,và
  nhờ đó mà thầy trò Đường Tăng mới qua được )
   
  上山容易下山难
  ◎Thượng sơn dung dị hạ sơn nan
  (Lên núi thì dễ ,xuống núi khó .Việc là để có kết thúc tốt đẹp là
   điều chẳng dễ )
   
   
  乌鸦笑猪黑
  ◎Ô nha tiếu trư hắc
  ( Qụa chê lợn đen .Mình không ra gì ,còn chê người khác )
   
   
   

  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 10楼 2011-06-23 20:07
  引用回复
  美不美,家乡水;亲不亲,家乡人
  ◎Mĩ bất mĩ ,gia hương thuỷ ; thân bất thân ,cố hương nhân
  ( Quê hương dù xấu hay đẹp ,người ta vẫn thích quê hương ;
  dù không phải là người trong họ hàng ,nhưng người cùng quê
  hương vẫn là gần gũi ;quê hương là tất cả .Quê hương là chùm
   khế ngọt. )
   
   
  袈裟不着嫌多事,一着袈裟事更多
  ◎Cà sa bất trước hiềm đa sự ,nhất trước cà sa sự cánh đa  
  ( Không mặc cà sa hiềm tai hoạ ,vừa mặc cà sa lắm chuyện thêm.
  Cà sa là y phục của các nhà sư .Tưởng đi tu là tránh được sự đời
  ,ai ngờ đi tu rồi vẫn còn gặp đủ chuyện rắc rối .Ngụ ý :muốn né
  tránh mọi sự ,lại phải phiền phức thêm  )
   
   
  宁可玉碎,不能瓦全
  ◎Ninh khả ngọc toái ,bất năng ngoã toàn
  ( Thà làm ngọc vỡ ,chẳng làm ngói lành .Thà giữ tranh bạch hoặc hy sinh
  vì chĩnh nghĩa ,chứ không chịu sống nhục nhã .Ngọc nát còn hơn giữ ngói
  lành .Chết vinh hơn sống nhục )
   
  黄道吉日
  ◎Hoàng đạo cát nhật
  ( Ngày lành tháng tốt .Ngày tốt )
   
   
  高瞻远瞩
  ◎Cao chiêm viễn chúc
  ( Nhìn xa trông rộng )
   
   
    
       
  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 11楼 2011-06-23 22:58
  引用回复
  和平共处
  ◎Hoà bình cộng xử
  ( Cùng đối xử hoà bình với nhau .Không ai xâm lược ai.Chung sống hoà bình )
   
   
  老人不讲古,后生会失谱
  ◎Lão nhân bất giảng cổ ,hậu sinh hội thất phổ
  ( Người già không kể chuyện xưa ,con cháu mất đi gốc gác.Thế hệ trước
   không giáo dục truyền thống thì thế hệ sau bị mất gốc.)
   
   
  七擒七纵
  ◎Thất cầm thất túng
  (Bảy lần bắt,bảy lần tha .Dùng nhân nghĩa đẻ cảm hoá kẻ xấu .Dựa theo
  tích Khổng Minh bẩy lần bắt Mạnh Hoách ( Vua Việt Nam xưa ),rồi
  lại tha cả bảy lần ,cuối cùng cảm hoá được y )
   
   
  人各有志,不可相强
  ◎Nhân các hữu chí , bất khả tương cường .
  ( Ai cũng có chí ,chẳng  thể cưỡng ép nhau .Mỗi người một chí hướng ,không thể bắt
  người ta cải biến )
   
   
  世事如棋
  ◎Thế sự như kỳ
  (Việc đời như cuộc cờ ,thắng bại chưa nhất định )
   

  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 12楼 2011-06-27 08:32
  引用回复
  兵不厌诈
  ◎Binh bất yếm trá
  ( Chiến tranh thì không ngán gì dối trá .Đã là chiến tranh thì phải lừa địch.
  Việc quân cơ khồng nề dối trá )
   
   
  吃个蚂蚱也分条腿
  ◎Ngật cá mã trách dã phân điều thoái
  ( Ăn con châu chấu cũng chia cái càng .Cái gì tốt xấu cũng đều chia xẻ ,
  kiểu " con chấy cắn đôi ")
   
   
  大海浮萍,也有相逢之日
  ◎Đại hải phù bình ,dã hữu tương phùng chi nhật.
  ( Cánh bèo mặt biển cũng có khi hợp lại.Về sau còn có ngày gặp lại .Trái
   đất tròn.Duyên bèo nước )
   
  饿出来的见识,穷出来的聪明
  ◎Ngã xuất lai đích kiến thức ,cùng xuất lai đích thông minh
  ( Đói sinh ra kiến thức ,khốn khó đẻ ra thông minh .Cái khó ló cái khôn )
   
  马上摔死英雄汉,河中淹死会水人
  ◎Mã thượng suất tử anh hùng hán ,hà trung yêm tử hội thuỷ nhân
  ( Người tài giỏi mà chủ quan khinh suất thì dễ vấp phải thất bại nặng nề .) 
   
   

  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 13楼 2011-07-06 08:46
  引用回复

  北海通

  精华9
  这菜地好大!偷菜也要施点肥,不然村佬一个人忙不过来哦
  离线
  楼主村佬阿大菜园子不大,准确的说是“自留地”而已。美女版主来访,真是蓬荜生辉啊!
  当权若不行方便,如入宝山空手回
  ◎Đương quyền nhựoc bất hành phương tiện ,như nhập bảo sơn không thủ hồi
  (Cầm quyền nếu không biết sử dụng một cách linh hoạt,như vào núi vàng trở về
  tay không .Người chỉ huy không tạo điều kiện cho thuộc cấp thực hiện linh hoạt,
  thì không đạt được kết quả )
   
   
  家有常业,虽饥不饿;国有长法,虽危不亡
  ◎Gia hữu thường nghiệp,tuy cơ bất ngã,quốc hữu trường pháp ,tuy nguy bất vong
  (Nhà có nghề nghiệp ổn định thì không lo chết đói, đất nước có pháp luật rõ ràng thì
  không sợ diệt vong )
   
   
  龙眼识珠,凤眼识宝;牛眼识青草
  ◎Long nhãn thức châu,phượng nhãn thức bảo ; ngưu nhãn thức thanh thảo
  (Mắt rồng biết ngọc ,mắt phượng biết vàng ,mắt trâu thấy cỏ. Phải có con mắt tinh đời
  mới nhận ra giá trị của sự vật.)
   
   
  人往高处走,水往底处流
  ◎Nhân vọng cao xứ tẩu ,thuỷ vọng đê xứ lưu
  (Người đi lên chỗ cao ,nước chảy xuống chỗ thấp .Con người ai cũng mong muốn hạnh
   phúc và tiến bộ )
   
   
  螳螂捕蝉黄雀在后
  ◎Đường lang bổ thiền , hoàng tước tại hậu
  (Bọ ngựa bắt ve ,không dè chim sẻ đứng sau ; tham lợi trước mắt mà không thấy hoạ
  ngay sau lưng ) 
    
    
    


   

  复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
  楼主 15楼 2011-07-13 09:35
  引用回复
  描述
  快速回复

   [完成后可按 Ctrl+Enter 发布]恢复刚才写的帖子
   你需要登录后才可以回贴 | 点这里注册
   商情广告
   牵手人生婚介

   牵手人生婚介-->告别虚假婚托,走进真正完美&健康的美好姻缘。

   18777968058 苏老师
   好儿郎潜能早教私塾学堂

   潜能早教训练记忆高效学习。 学用经典一对一教多语种学。 德智体美琴棋书画游学自然。QQ:40173649

   13977928888
   德创物流

   高端管理系统,专业规范流程

   电话:18077952077
   『1886私人摄影』

   『1886私人摄影』限量版外景婚纱专属定制强势来袭!让你一生一次的婚纱拍摄过程成为您爱的旅途!电话:15278914886;QQ:1213203842

   15278914886
   博瑞生活代理服务公司

   专业帮忙办事--大事小事偷懒事,难事丑事棘手事。您花钱,我们帮你办。

   0779-3033215
   北海市菜园里辅导学校

   学校荟萃了部分从事教学多年、经验丰富的优秀老师。 面授教学与远程教学为一体的教育培训基地。

   电话:0779-3033720
   北海市少年儿童故事大赛

   北海市少年儿童故事大赛开始报名啦! 电话:13977956775 0779-2652985

   0779-2652985
   北海市中心血站

   无偿献血,免费用血!血费报销咨询电话:3909616   北海市中心血站网址: bhzxxz.com

   电话:3909616
   玉林师范学院

   2013年成人高等教育招生,学习时间短,学费低,国家承认学历,可办教师资格证等。

   13607792093  曾老师
   中国藏茶藏金阁

   主营藏茶系列产品,冬虫夏草、青稞酒、青稞饼等。藏茶具有降血脂、血压功效,乃送礼佳品。

   0779-3831366

   村佬阿大楼主

   北海通

   主贴精华 21

   了解北海365

   本站内容为用户上传,相应法律责任由用户自行承担;本站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!